Ниски данъци – високо неравенство

България е страната с най-неравномерно разпределение на доходите в Европейския съюз. По данни на Евростат, най-богатите 20% от населението у нас през 2013 г. са получили 42.1% от националния доход. От графиката добре се вижда, че в повечето развити икономики на Стария континент състоятелната една пета от населението получава 35-38% от дохода.

20%

Може да се дадат редица обяснения защо у нас се получава така. Например че доходът в България като цяло е твърде нисък и поради това малко по-добре заплатените специалисти „натежават”. Или че масата от населението е необразована или мързелива и взима толкова, колкото заслужава.

Ако разгледаме динамиката на българското неравенство през годините ще стигнем до доста по-различен отговор. През 2006 г. (тогава не сме били нито по-работливи, нито по-образовани) неравенството в България е на средно европейско равнище: петият квинтил, това е терминът за най-богатите 20% от населението, получава 38.7% от дохода, при средно за ЕС 38.2%.

20+През следващата година данъкът върху корпоративните печалби е намален на 10%, а още една година по-късно е въведен и 10% „плосък” данък върху доходите на физическите лица. Следствието е поредният икономически анти-рекорд на България.

Данъците са важни не само като източник за финансиране на публични услуги, но и като механизъм за преразпределяне на средства от най-успелите индивиди към необлагодетелстваните членове на обществото. Има гледни точки, че подобни трансфери не са справедливи спрямо богатите. Без да навлизаме в морални спорове тук, има икономически доказателства, че високото неравенство действа като спирачка за икономиката и стои в основата  на високата престъпност.

Най-богатите 10% от населението на България получават 27% от националния доход, което също е най-висок процент в Европа. А най-богатият 1% по официални данни у нас прибира 5.9% от дохода и в това отношение отстъпва само на офшорната зона Кипър и на аристократична Франция.

Значи има още накъде да се раздува.

Advertisements

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s