Договори за данъчно ограбване

malawiАко сте купили един актив (апартамент, акция, завод и т.н.) на определена цена и след време го продадете по-скъпо, в повечето страни по света дължите данък върху положителната разлика: т.нар. данък върху капиталовата печалба. Това може да е солиден източник на приходи за бщюджета, Великобритания например през 2014 г. събира от това 5.8 млрд. пауда. Известно е, че и Канада стриктно удържа данък върху капиталовите печалби на компаниите, работещи на нейна територия. Но канадското правителство някак си е издействало за своите компании да не плащат такъв данък на много места по света – в Бангладеш, Кения, Монголия, Сенегал, Замбия…

Двустранните данъчни спогодби са един от рядко коментираните компоненти на световните финанси. На теория те намаляват риска международният бизнес да се обложи с данък два пъти – веднъж в страната, където са спечелени парите и втори път в мястото, където е седалището на въпросната компания. В действителност тези споразумения са вратички за мултинационалните компании, позволяващи им да избягват данъци в размер на много милиарди. Ощетени са най-бедните държави в състояние на перманентна хуманитарна криза.

Нов доклад на влиятелната организация за борба с бедността ActionAid повдига завесата към света на двустранните данъчни спододби. Като начало, статистически е установено, че в известните над 1500 двустранни данъчни споразумения между богати и бедни страни след 1970 г. се наблюдава ясна тенденция за увеличаване на данъчните рестрикции. С други думи, бедните страни се лишават от правото да облагат с данък компаниите от богатите страни, които печелят на тяхна територия.

Корупция, дипломатическа принуда или обективен глобален процес? Развиващите се страни често нямат друг избор, ако искат да получат една или друга чужда инвестиция и с нея да осигурят работни места. Но, от друга страна, така те се лишават от жизнено необходими публични ресурси. Действителният размер на избягнатите данъци още не е ясен, но със сигурност е в размер на много милиарди: МВФ оцени, че компаниите от САЩ са си спестили с помощта на данъчни споразумения извън ОИСР 1.6 млрд. долара през 2010 г. Холандските „данъчни икономии“ за 2011 г. са 770 млн. долара. Изследване от 2014 г. твърди, че глобалните корпорации икономисват 9% от данъчните си задължения благодарение на двустранни данъчни спогодби, като процентът може да нарасне с още 6% чрез агресивно данъчно планиране.

От подобни огромни суми често забравяме за истинската цена на парите в развиващите се страни. Бангладеш, според доклада на ActionAid, губи 85 млн. долара годишно заради само една особеност в данъчното си законодателство, която ограничава облагането на дивидентите на чуждестранни корпорации. Тази сума е достатъчна да осигури здравеопазването на 3.4 млн. души в страната в течение на година – в страна, в която 43% от населението живее в бедност. Впрочем Бангладеш е сключил най-много неизгодни двустранни данъчни договори (18). На другия полюс са Италия и Великобритания с по 13 привилегироващи ги данъчни договори с развиващи се страни. Китай също налага на своите азиатски съседи, най-вече Лаос и Монголия, данъчни договори, облагодетелстващи китайските компании. Германия не изостава.

Има немалко примери за данъчни договори, наследени от колониалната епоха – например на Замбия с Швейцария (договор от 1954 г., независимостта на Замбия е обявена през 1964 г.), на Сиера Леоне с Норвегия, на Малави с Великобритания и др. Но и в наши дни се сключват договори, които ощетяват развиващите се държави. Светът, принуден да се бори за вода, храна и подслон, трябва да се бори и за правото да събира дължимите си данъци.

Така Малави има договор с Лондон, който забранява на африканската държава да таксува дивидентите, плащани в страната на британски инвеститори. Номиналният икономически продукт на човек от населението в страната е едва 253 долара, а минният отрасъл има най-висок принос в БВП… Понякога нещата се правят по-завоалирано: австралийската минна компания Paladin използва холандска „пощенска кутия“, за да увеличи с нейна помощ разходите си за управление и така да намали облагаемата печалба – нали Малави има договор за необлагане също и с Холандия.

Стела, учителка в Малави, тярбва да преподава в класна стая, натъпкана с 285 деца. Жената е възмутена: „Всеки месец плащам 23 щатски долара данък и като отивам в магазина и купувам пакет захар или сапун, си плащам ДДС. Големите компании също трябва да започнат да плащат“. Когато политиците във Великобритания флиртуват с темата за правата на жените, трябва да им бъде напомняно, че половината от собствениците на малък бизнес в Малави са жени – и те не ползват данъчните привилегии, запазени за британските „рицари“. Освен образователна, в Малави има и здравна криза. Една медицинска сестра трябва да се грижи за 80 болни. Наскоро в някои области е взето решение пациентите в болниците да се хранят само веднъж на ден, за да останат някакви пари за медикаменти. Данъчните отстъпки за най-богатите страни вещаят болести и смърт за местното население в бедните държави.

През 2004 г. Уганда сключва с Холандия данъчно споразумение, което изцяло забранява на бедната страна да облага с данък дивидентите на компании, които са мажоритарна собственост на холандски дружества. Също така, необлагаеми стават и таксите за консултантски услуги. Десет години по-късно близо половината чуждестранни инвестиции в Уганда са холандски. Не става дума за скок на холандския бизнес в африканската страна, а за масово регистриране на дъщерни фирми в Холандия, с които глобалните корпорации избягват дължимия в Уганда данък.

Договорите, замислени като средство за избягване на двойното данъчно облагане са се превърнали в начин да се избягва каквото и да е данъчно облагане. В развитите страни в момента съществуват достатъчно механизми, които да приспаднат от данъчната база на корпорациите данъците, платени в чужбина. Има огромни двустранни търговски потоци, например на САЩ с Бразилия, които се осъществяват без двустранна данъчна спогодба. Сегашната система на данъчните договори е нечестно предимство на богатия свят, лишаваща развиващите се страни от ресурс за развитие. Дори Международният валутен фонд признава: „Използването на мрежи от данъчни споразумения за намаляване на дължимите данъци е голям проблем за много развиващи се страни, които съветваме да подписват подобни договори само след много внимателно обмисляне“.

Двсутранните данъчни споразумения ограничават различни видове данъци: данък печалби, данък дивиденти, данък лихви, данък лицензионни възнаграждения, данък капиталови печалби. В доклада на ActionAid са дадени показателни примери за нечестните практики във всяка категория. Добрата новина е, че тези данъчни споразумения имат доброволен характер и могат да се разтрогнат сравнително лесно при наличие на политическа воля. А тя ще се появи тогава, когато обществото покаже непримиримост към данъчната несправедливост – дори на хартия да не се върши нищо незаконно.

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s