Данъчни фарисеи

Те ловко доказват, че данъци трябва да плащат не богатите, а бедните. Но краят им ще е позорен

Данъците са нещо изключително важно. Младежът, който живее ден за ден ден или работникът, който получава всеки месец заплатата си „с някакви удръжки“, трудно ще разберат това. Не е така с хората на бизнеса и с политиците. Те знаят добре, че данъците определят както размера на печалбата, така и характера на обществото, в което живеем.

Може ли да е иначе? На учителите, на лекарите, на учените се плаща с пари от данъци. В развития свят данъците са над една трета от икономическия продукт. Далеч не само размерът им има значение, а и кой точно в обществото ги плаща – и как. И какво получава насреща.

Програмата на консервативните икономически експерти е доста скучна. Те имат само три припокриващи се задачи, за които следят: 1) да държат данъците за бизнеса ниски; 2) да държат цената на труда ниска; 3) да ограничават количеството на парите сред хората.

Всички останали проблеми, по които те взимат отношение – дефицитът в държавния бюджет, размерът на пенсиите, осигурителните прагове, външните дългове, мигрантите, оградите по границата – тези неща са производни. Важното е на големия бизнес да се гарантират евтина работна ръка и ниски данъци. Животът на всички нас е подчинен на тази тяхна цел.

В опитите си да докажат, че хората с много пари и големите компании трябва да плащат по-малко данъци по сравнение с малките и бедните, консервативните експерти не се свенят да кажат на черното бяло. С широки ръце те посягат към святи думи като „справедливост“, „Библия“ и „добро“, за да убедят народа, че привилегиите на най-богатите са им дар свише.

Нищо ново под слънцето: фарисеите преди тях също са лобирали за ниски данъци. Нали сме Божи народ, защо да плащаме данъци на езичниците – провокирали фарисеите Исус.

Добре е да се знае, че въпросът за данъците е едно от последните изпитания на Исус Христос. И в трите евангелия, в които се разказва историята за данъчните фарисеи, тя идва в края, скоро преди Разпятието. След като се провалят и в този свой жалък опит, фарисеите разбират, че нямат друг шанс, освен да посегнат на живота на Исус.

„Учителю, знаем, че ти си справедлив, вярно поучаваш за Божия път и не се влияеш от никого“… – сякаш мед капе от устата на фарисея, но той бързо изважда ножа: „Как ти се струва: право ли е да се дава данък на императора, или не?“ (Евангелие от Матей 22:15-22).

Ако Исус каже: „Право е!“ – тогава фарисеите ще го наклеветят пред хората. „Нали го чухте, братя евреи, този ще ни направи завинаги слуги на Рим. Той не мисли за благоденствието на своя народ, за сирачетата и вдовиците!“

Ако Исус каже: „Не е право!“ – тогава фарисеите незабавно ще отидат при Пилат с обвинението „Той подбужда народа да не плаща данък на императора.“

Но Исус видя лукавството им и рече: Защо ме изкушавате, лицемери! Вижте образа на тази монета, той е на императора. Дайте Божието на Бога, а императорското – на императора.

Евангелистите Матей, Марко и Лука свидетелстват, че след този отговор фарисеите са млъкнали и са си отишли засрамени. Но в наши дни те пак са се завърнали и ни пробутват своята лицемерна данъчна програма.

  • Като цяло, не е добре да се събират данъци, защото правителството може да злоупотреби с тях.

  • Дори и най-бедните хора трябва да плащат данъци върху дохода си, за да се чувстват съпричастни към тази държава.

  • Най-богатите хора не трябва да плащат по-високи данъци върху доходите си, защото не трябва да наказваме най-способните членове на обществото.

  • Данъците върху печалбите на големите компании не трябва да се увеличават, защото бизнесът може да избяга в други страни.

  • Не трябва да се въвеждат по-ниски данъци за хляба, лекарствата и учебниците, защото на служителите в НАП ще им е трудно да ги изчисляват.

  • Каквото и да ни говорите, ще държим преките данъци ниски – защото се виждат. Ще държим косвените данъци високи – защото не се виждат. Офшорните компании няма да притесняваме. С осигурителната система ще се занимаваме само в краен случай, и то като замитаме, без да разбутваме боклуците в нея.

Кога най-богатите станаха най-способни: преди или след като забогатяха? Но който много хитрува, накрая нищо не струва. Маргарет Тачър в края на кариерата си като политик беше унизена от своята Консервативна партия, защото британците не издържаха и масово излязоха на протест срещу несправедливата й данъчна политика.

Няма да е по-славно бъдещето на системата, която осигурява най-некачествените публични услуги в Европейския съюз и прехвърля огромната част от данъчния товар върху плещите на обикновените български данъкоплатци, които всеки ден се борят да свържат двата края.

Защото, когато бедните хора с мъка плащат своя данък хляб, а богатите се подсмиват заради поредната привилегия за своя данък печалба, това никак не остава незабелязано. Казано ни е да даваме на държавата каквото й е нужно, но има още едно нещо. Нещо много голямо.

Advertisement

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s