За проекта

В периода март 2015 г. – април 2017 г. Екологично сдружение “За Земята” беше партньор в многонационалния проект “Заедно за данъчна справедливост”, финансиран от Европейската комисия по програмата DEAR – Development Education and Awareness Raising.

Блогът за данъчна справедливост TAXDOG бе създаден и развит в рамките на този проект, с цел комуникация на основните резултати и инициативи. Автор на текстовете (освен където е изрично посочено), е Димитър Събев, координатор на проекта “Заедно за данъчна справедливост” за България.

Според първоначалния си замисъл, проектът следваше да се фокусира върху глобалните данъчни проблеми, без да влиза в детайли за отделните европейски страни. Той трябваше да напомня на европейските граждани, че данъчните решения в развитите държави твърде често ощетяват Глобалния Юг.

В същото време се оказа, че въпросът за данъчната справедливост е изключително актуален за България. Статистически анализ разкри тежко изкривяване на данъчния модел в страната. Серия от разследвания демонстрираха, че Големият бизнес си позволява безпрепятствено да избягва и укрива данъци. Политическата реакция на всичко това беше далеч под нужното ниво.

Оказа се, че в България липсва платформа, посветена на данъчната справедливост – на проблема за данъците от гледната точка на обикновения човек. TAXDOG запълни съществена празнота, което се потвърди от няколко високи оценки за неговото съдържание.

За данъчните разследвания в TAXDOG в края на 2016 г. беше присъдена специална журналистическа награда. Не закъсня и европейското признание, като едно от разследванията, подето от TAXDOG, стана основа за изготвяне на съвместен доклад на 6 неправителствени организации в Централна и Източна Европа. Докладът “Избягалите данъци” беше представен на пресконференция в Брюксел.

Както е типично за много начинания, осъществени с проектни пари, би могло да се очаква, че и TAXDOG ще замре скоро след края на проекта. Но читателският интерес към публикациите в блога не секва. Не спира и интересът на няколко прогресивни изследователи към намирането на такъв модел на данъчна система, който ще доведе до най-голяма ефективност на икономиката и ще разпредели най-равномерно данъчната тежест в обществото.

Материалите до края на март 2017 г. бяха изготвени с финансовата подкрепа на Европейския съюз и по-долу запазваме синия флаг на ЕС.

European_UnionСъдържанието на този блог до края на март 2017 г. беше изготвено с подкрепата на Европейския съюз. Това съдържание е отговорност на Екологично сдружение “За Земята” и по никакъв начин не може да се твърди, че то отразява вижданията на Европейския съюз. 

 

Текстовете, публикувани след април 2017 г. са резултат от доброволни усилия и са отговорност единствено на своите автори. Администратор на този блог е неговият основател и водещ автор – Димитър Събев.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s