Tag Archives: 1%

С неравенството идва нова Голяма депресия

Неравенството в САЩ днес е на приблизително същото равнище, както преди 100 години: според Световната база данни на богатството и доходите, през 2014 г. 1% от населението на САЩ с най-високи доходи събира 17.85% от националния доход. През 1913 г. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Ниски данъци – високо неравенство

България е страната с най-неравномерно разпределение на доходите в Европейския съюз. По данни на Евростат, най-богатите 20% от населението у нас през 2013 г. са получили 42.1% от националния доход. От графиката добре се вижда, че в повечето развити икономики … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment